La població estrangera resident creix al Baix Llobregat

En el darrer any la població estrangera a la comarca del Baix Llobregat ha augmentat (+7,7%, +7.079 persones) respecte a l’any anterior. Aquesta tendència és molt més acusada per la població estrangera que per la població total, on el creixement només ha estat del 0,8%. 99.045 persones configuren la població estrangera que representa l’11,8del conjunt de residents. Aquest percentatge augmenta per primera vegada des de 2020 després de tres anys d’estabilitat on aquest s’havia situat en l'11%.

El percentatge de població espanyola del Baix Llobregat nascuda a l’estranger ha augmentat progressivament en els últims anys: l'any 2022, la població amb nacionalitat espanyola nascuda a l’estranger s’ha incrementat en 2.165 persones (+4,3%) i ja representa el 6,3% del total de població.

Per continents, mentre Amèrica (+2,5%), Europa (+1,0) i Àsia i Oceania (+0,9%) augmenten la població estrangera respecte a l’any anterior, la d’Àfrica disminueix (-2,5%). Els països amb més creixement en el darrer any en termes absoluts han estat: Colòmbia (1.741, 37,2%), Ucraïna (1.048, 72,9%) i el Perú (31,4%, 1.044). Destaca també la pèrdua de població del Marroc (-359, -1,9%), Romania (-60, -1,1%) i Ghana (-59, -6,5%).

En xifres absolutes, els municipis que més població estrangera han guanyat en el darrer any són Castelldefels (1.115), Cornellà de Llobregat (1.041) i Esplugues de Llobregat (809). En contraposició, Martorell (-261), Castellví de Rosanes (-6) i Begues (-5) són els municipis que han perdut població estrangera.