L'obligació de presentació del certificat Covid als interiors de restaurants, entra, ara sí, en vigor, avui divendres

Després de la publicació al DOGC d'ahir de la RESOLUCIÓ SLT/3590/2021, d'1 de desembre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i se n'aixeca la suspensió de l'eficàcia de determinats apartats, ara sí entra en vigor l'ús del certificat COVID per accedir a l'interior dels establiments de restauració

L'accés als locals, establiments, equipaments o espais habilitats per als àmbits d'activitat en què expressament es preveu en aquesta Resolució es condiciona a la presentació d'un certificat per les persones usuàries, emès per un servei públic de salut, en suport digital o en suport paper, que acrediti alguna de les circumstàncies següents:

a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 d'alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació).

b) Que la persona titular disposa d'una prova diagnòstica negativa en relació amb la COVID-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d'antígens (certificat de prova diagnòstica).

c) Que la persona titular s'ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos després d'un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l'autoritat competent (certificat de recuperació).

D'aquesta condició estan exonerades les persones menors de 13 anys que no tinguin limitat, per raó de l'edat, l'accés a aquests locals, establiments, equipaments o espais d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació.

A aquests efectes, les persones titulars o responsables del local, establiment, equipament o espai han de designar personal per al control d'accessos encarregat de fer la comprovació de qualsevol dels certificats previstos presentats per les persones que hi vulguin accedir com a usuàries, sense conservar les dades que s'hi contenen i sense fer-ne ús per a cap altra finalitat que l'esmentada de control d'accés.

Segons ens ha indicat el Departament de Salut, no només es tracta de presentar el certificat, sino que s'haurà d'acreditar que el titular del certificat és qui l'exhibeix. Per tant, caldrà comprovar la seva identitat (DNI, PAssaport, carnet de conduir). La justificació, per part del Govern, es que es tracat d'una emergència sanitària.

A l'entrada dels locals, establiments, equipaments o espais, en una zona visible, s'ha de col·locar un cartell on, d'acord amb el model fet públic en la pàgina web del Departament de Salut, s'informi les persones usuàries de les mesures previstes en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a l'accés al local, així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades.

S'exclouen d'aquest requisit de control d'accés els locals i establiments relacionats al paràgraf primer els que disposin únicament d'espais i terrasses a l'aire lliure, o bé els que tinguin habilitats, en exclusiva, per a l'exercici de l'activitat autoritzada, espais i terrasses a l'aire lliure.

Per tant, no caldrà demanar el certificat als qui consumeixin a fora de l'establiment, però en quant tinguin que entrar (comprar tabac, anar al bany...) se'ls haurà de demanar.

Els allotjaments només cladrà que el demanin en el cas de que els hostes accedeixin a la restauració (interiors), no pas si només estan allotjats. El mateix respecte cases rurals o càmpings.

Que tingueu molta sort. No serà fàcil. 

Un cop més, entenem que el sector és l'ase dels cops del Govern, i ens atribueixen unes funcions inspectores que no ens corresponen. Recordeu en tot cas, que en cas d'inspecció, a qui sancionaran serà als establiments, i no pas a l'usuari que hagi accedit amb un certificat fals, o que no el dugui a sobre..

La Resolució entra en vigor a les 00.00 hores d'avui, 3 de desembre de 2021 i produeix efectes fins a les 00.00 hores del dia 10 de desembre de 2021.

- Cartell Certificat COVID digital de la UE

Cartell Certificat COVID Digital de l'Oci Nocturn