Resolució amb la relació dels dies festius amb obertura comercial

A l'enllaç podeu trovar la Resolució final amb la relació dels dies festius amb obertura comercial finalment fixats per als diferents municipis.

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/oberturafestiusdef-21.pdf

Els corresponents al nostre municipi us els especifiquem a continuació:

 

Dies festius autoritzats

3 de gener

4 de juliol

12 d'octubre

1 i 28 de novembre

5, 6, 8, 12 i 19 de desembre