Publicació oficial del calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022

El DOGC publica avui l'ORDRE EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022.

El text oficial determina que són festes laborals a Catalunya durant l'any 2022 les següents:

 • 1 de gener (Cap d'any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 15 d'abril (Divendres Sant)
 • 18 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

 

A més de les festes esmentades, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

El calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.