CONVOCATÒRIA RELATIVA A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS RELACIONATS AMB ELS TRIBUTS METROPOLITANS PER ATENDRE SITUACIONS ESPECIALS PLANTEJADES ARRAN DE LA PANDÈMIA COVID-19

L’Àrea Metropolitana de Barcelona va publicar al BOPB el 16 de juny de 2017 l’Ordenança
General de Subvencions que estableix el règim i procediment general d’actuació per a la
concessió de subvencions. Es pot consultar en línia a l’adreça:
https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/340e26e2-
66b3-4441-a8f1-
6f394dfde265/content/Ord_Subvencions2017.pdf?attachment=false&mimeType=application/
pdf&sizeInBytes=218543


L’Ordenança es complementa amb el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019. Disponible a:
https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/05526312-c08c-
4503-99de-
83de2ded0ea8/content/Pla+Estrat%C3%A8gic+de+Subvencions+2017_2019.PDF?attachment=
false&mimeType=application/pdf&sizeInBytes=209932.

 

Us podeu descarregar la Convocatòria en el següent enllaç:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/convocatoria-ajuts-tmtr-i-tm-2020-21-04-2-.pdf