PROJECTE ACTE MENÚ DE LES ESTACIONS PRESENTACIÓ ALS MUNICIPIS METROPOLITANS

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/programa-protocol-amb-estacions-9-3-21.pdf