Quines mesures apliquem dilluns 1 de març? La restauració continua sense canvis; apliquem les mateixes.

Quines mesures apliquem dilluns 1 de març? La restauració continua sense canvis; apliquem les mateixes.

S’ha publicat al DOGC la  Resolució SLT/516/2021, de 26 de febrer, mitjançant la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer.

MOBILITAT

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius especificats al punt 2 d’aquesta Resolució. 

La limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya queda acotada a l’àmbit comarcal, amb les excepcions justificades previstes a l’apartat 2.1.

REUNIONS LABORALS

Es poden celebrar activitats laborals de més de 6 persones en els hotels, aplicant i respectant el 50% de l’aforament màxim permès i totes les mesures de seguretat i higiene requerides.

Continua suspesa la celebració presencial de congressos, convencions i fires comercials.

VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 1 de març de 2021.

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s’estableix fins a les 00:00 hores del dia 8 de març de 2021, sens perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.

Cóm afecta a l'Hostaleria i la Restauració?

1. Allotjaments

Pel que fa a l’afectació concreta sobre l’activitat hotelera no hi ha novetats. 

Aforaments permesos: 

Les zones comunes dels hotels continuen habilitades al 50% de la seva capacitat.

En els espais de restauració es poden produir els següents supòsits:

espai de restauració només per clients allotjats a l’hotel: aforament al 50% + mesures de seguretat establertes.

espai de restauració per clients allotjats + clients no allotjats: aforament al 30% + mesures de seguretat establertes (salvo que es disposin en espais diferenciats i separats).

- 100% Terrasses: terrasses sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra

Servei de Restauració dels Hotels

Horari:

Atenció al client allotjat

- Esmorzars - de les 7:30 hores a les 10:30 hores

- Dinars - de les 13:00 hores a les 16:30 hores

- Sopars - Fins a les 22:00 hores

Atenció al client no allotjat

- Esmorzars - de les 7:30 hores a les 10:30 hores

- Dinars - de les 13:00 hores a les 16:30 hores

Servei de recollida i lliurament a domicili

- Servei de recollida des de les 7:30 hores fins a les 22:00 hores i lliurament a domicili fins a les 23:00 hores

Mesures:

- Sempre a taula

- Màxim grups de 4 persones per taula, o bombolles de convivència (sense límit)

- Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules diferents

- Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència

- Ventilació: L’annex 1 d’aquesta Resolució estableix els paràmetres pertinents que s’han de complir per la ventilació dels espais.

 

2. Restauració

Pel que fa a l’afectació concreta sobre l’activitat de Restauració, tampoc hi ha novetats. 

Aforaments permesos: 

- 30% interior de l'establiment

- 100% Terrasses: terrasses sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra

Horari d'activitat (franges horàries)

- Esmorzars - de les 7:30 hores a les 10:30 hores

- Dinars - de les 13:00 hores a les 16:30 hores

Servei de recollida i lliurament a domicili

- Servei de recollida des de les 7:30 hores fins a les 22:00 hores i lliurament a domicili fins a les 23:00 hores

Mesures:

- Sempre a taula

- Màxim grups de 4 persones per taula, o bombolles de convivència (sense límit)

- Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules diferents

- Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència

- Ventilació: L’annex 1 d’aquesta Resolució estableix els paràmetres pertinents que s’han de complir per la ventilació dels espais.

Descarregueu-vos aqui la Resolució