Mesures fiscals a aplicar durant l'any 2021

El 23 de desembre el BOE va publicar el Reial Decret-llei 35/2020, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària.

 

Aquest RDL conté les següents mesures fiscals a aplicar durant l'any 2021:

 

  • Possibilitat de demanar ajornaments tributaris de fins a 30.000 euros per les declaracions a presentar entre l’1 d’abril i el 30 d’abril de 2021. S'hi poden acollir empreses amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros. Inclou IVA, retencions i pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.
  • Reduccions del 20% o 30% en la determinació del rendiment net en el sistema de mòduls.
  • S’obre la possibilitat de canviar de règim de determinació de rendiments d’activitats econòmiques de l'IRPF (exercicis 2020 i 2021) passant d’estimació directa a mòduls. També es modifiquen terminis de renúncies i revocacions d’aquests règims.
  • Es modifiquen les regles de determinació dels rendiments d’activitats econòmiques per mòduls com a conseqüència de la incidència de l’estat d’alarma.
  • S’estableixen regles per evitar la tributació dels lloguers d’immobles que hagin sofert alguna rebaixa (incentiu fiscal perquè persones físiques que lloguen els locals on es desenvolupen determinades activitats econòmiques vinculades al sector turístic, l'hostaleria i el comerç acordin voluntàriament rebaixes en la renda dels mesos de gener, febrer i març de 2021).
  • Es milloren les condicions de deduïbilitat de les pèrdues per crèdits morosos o incobrables per part d’empreses de reduïda dimensió.
  • Aplicació del tipus zero de l’IVA i recàrrec d’equivalència de productes i serveis sanitaris (transport i emmagatzematge) per al diagnòstic de la Covid-19, així com per a les vacunes.