Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, que prorroga i modifica les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

Us informem que avui s’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, que prorroga i modifica les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/3268/2020, de 12 de desembre.

La Resolució afecta la Restauració i l'Hostaleria i entra en vigor el proper dilluns a partir de les 6h del matí, i le smesures està previst que s'allarguin fins el proper 11 de gener de 2021

Els establiments d’hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

   - El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.

   - En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.

   - S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació (ANNEX 1)

   - A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

   - Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

Excepcionalment, en els serveis corresponents als àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021, el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules s’estableix en sis persones, llevat que siguin convivents, sempre que pertanyin com a màxim a dues bombolles de convivència.

   - S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

   - El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.

   - Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment, d’acord amb el règim horari establert a l’apartat 6 d’aquesta Resolució.

   - Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar, d’acord amb el règim horari establert a l’apartat 6 d’aquesta Resolució

   -Queda suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres comercials i recintes comercials.

    - S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT

       Descarrega-te'l aqui i aqui

Horaris de tancament dels establiments d’hostaleria i restauració

L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general. 

  • La franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració;
  • La franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili.
  • La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

Pel que fa a l’afectació concreta sobre l’activitat hotelera, ens permetem destacar-vos els següents apunts:

Aforaments:

Les zones comunes dels hotels continuen habilitades al 50% de la seva capacitat.

En els espais de restauració es poden produir dos supòsits:

- espai de restauració només per clients allotjats a l’hotel: aforament al 50% + mesures de seguretat establertes.

- espai de restauració per clients allotjats + clients no allotjats: aforament al 30% + mesures de seguretat establertes (salvo que es disposin en espais diferenciats i separats).

Horari:

Atenció al client allotjat

- Esmorzars - de les 7:30 hores a les 9:30 hores

- Dinars - de les 13:00 hores a les 15:30 hores

- Sopars – Fins les 21 hores

Atenció al client no allotjat

- Esmorzars - de les 7:30 hores a les 9:30 hores

- Dinars - de les 13:00 hores a les 15:30 hores

Servei de recollida i lliurament a domicili

- Servei de recollida des de les 7.30 hores fins les 22 hores i lliurament a domicili fins les 23 hores

DINARS I/O SOPARS DE NADAL

Els hotels podran realitzar sopars només per clients allotjats i només fins a les 21 hores.

VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGOR: La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s’estableix fins a les 00:00 hores del dia 11 de gener de 2021.

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 21 de desembre de 2020.

Us la podeu descarregar en el següent enllaç:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/dogc-8299-a-19-12-20.pdf