Autorització excepcional de prolongació de l'horari de tancament de les terrasses de bars i restaurants de Viladecans

Us informem que mitjançant Decret d'Alcaldia de data 20 de gener de 2023, s'ha autoritzat excepcionalment, després de les gestions efectuades per la Junta del Gremi, que els horaris de les terrasses per a l'any 2023, seran els següents:

  • Des de l'1 de Gener al 14 de juny (Horari d'Hivern)

                                De diumenge a dijous, fins les 23h

                                Divendres, dissabtes i vigílies de festius: fins a les 24h 

  • Ampliar l'Horari d'estiu des del 15 de juny i fins al 30 de setembre

                                De diumenge a dijous fins a les 24h

                                Divendres, dissabtes i vigílies de festius: fins l'1 de la matinada

  • Des de l'1 d'octubre añ 31 de desembre (Horari d'Hivern)

                                De diumenge a dijous, fins les 23h

                                Divendres, dissabtes i vigílies de festius: fins a les 24h