El PIBpm del Baix Llobregat és de 24.290 milions l'any 2020

El Baix Llobregat és la tercera comarca en Producte Interior Brut de Catalunya. Els 24.290 milions d’euros del PIBpm del Baix Llobregat representen el 10,8% del PIB de Catalunya. Es manté el pes del PIB de la comarca al conjunt del PIB català. El posicionament del Baix Llobregat disminueix en quant mirem les dades del PIB per càpita, situant la comarca al vuitè lloc, però situant-se per sobre de la mitjana catalana.

Les comarques de l’àmbit metropolità són les que aporten més centres de treball i autònoms al conjunt de Catalunya. 4 de les 5 comarques de l’ATM se situen per sobre del conjunt de Catalunya en el PIBpm per centres de treball i autònoms. Tot i la conjuntura econòmica del 2T de 2020 el Baix Llobregat continua sent la tercera comarca de Catalunya on els centres de treball i els autònoms aporten més PIB (345,6 milers d’euros). Respecte al 2019 s’observa una disminució dels centres de treball (-3,7%) i del PIB comarcal per centre de treball (-38.170€). Tots els municipis baixllobregatins han perdut centres de treball i només 4 registren un increment del PIB per centres de treball: Vallirana (+1.833€), Sant Joan Despí (+17.379), Esplugues de Llobregat (+12.710€), Corbera de Llobregat (+675€) i Begues (+101€).

Mapa PIB per habitant

Mapa PIB per centres de treball
Mapa PIB per població que hi treballa <div style="margin: auto; padding: 0px; border: 0px; font-family: " lucida="" sans="" unicode",="" "lucida="" grande",="" sans",="" verdana,="" arial,="" sans-serif;="" vertical-align:="" baseline;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="" height:="" 75vh;="" width:="" 558px;"="">