Sabies que 2 de cada 3 turistes que visiten espais naturals de la Destinació Barcelona ho fan en família?

L’OTB presenta el tercer informe monogràfic de Perfil i Hàbits dels Turistes a la Destinació de Barcelona sobre el turisme en espais naturals

El perfil d‘aquest tipus de turista a la Destinació Barcelona ha estat el d’una persona de 36,4 anys, resident a la resta d’Europa (38,8%), que ha viatjat per oci (75,2%), en parella (54,1%), que ha arribat a la Destinació majoritàriament en vehicle privat i avió (41,6% i 40,3% respectivament), s’ha allotjat en un hotel (49,0%) i ja ha visitat anteriorment el municipi de pernoctació (58,8%). Cal destacar un augment del 17,9% de turistes que han viatjat en família (63,5%) i un altre del 86,4% que s’han allotjat en un càmping (16,4%) durant la seva visita a la Destinació Barcelona.

A l’hora de planificar el viatge, el turista que realitza activitats a l'aire lliure i visites a espais naturals a la Destinació Barcelona es guia tant per la informació que troba en pàgines web com per la informació facilitada pels seus amics i familiars i realitza tant la compra del transport d’arribada com la contractació de l’allotjament a través de la web de la companyia (69,6% i 41,3%). Tot i això, cal destacar que la contractació de l’allotjament es fa també a través d’OTAs (agències de viatge online) (32,8%), essent Booking i Airbnb les més emprades.

Durant l’estada, amb una duració mitjana de 5,5 dies, les dues principals activitats dutes a terme al municipi han estat realitzar passejades tranquil·les i de relaxació (92,0%) i degustar gastronomia (90,1%).

S’observa, en aquest perfil de turista, una despesa total durant l’estada per persona i dia a la Destinació de 50,52€. Així mateix, la major part d’aquesta despesa es destina a menjar i beguda, seguida, per aquest ordre, de les compres, de la cultura i del transport intern.

La valoració general mitjana dels municipis visitats ha estat d’un 8,66 sobre 10 i els aspectes millor puntuats han estat el caràcter i amabilitat de la gent (8,61) i el clima (8,59).

 

Per a més informació: Informe de resultats. Monogràfic de Perfil i hàbits dels turistes motivat pels Espais Naturals de la Destinació Barcelona 2021