El Consorci de Turisme i l'Observatori comarcal del Baix Llobregat publiquen una nova edició de l'informe trimestral d'ocupació hotelera.

325.893 turistes i 82% d’ocupació hotelera el tercer trimestre de l’any

El Consorci de Turisme i l’Observatori comarcal del Baix Llobregat publiquen una nova edició de l’informe trimestral d’ocupació hotelera.

Es registra un 82% d’ocupació hotelera el tercer trimestre de l’any. L’ocupació registrada al Baix Llobregat supera a la mitjana de l’entorn metropolità. La recuperació es comença a consolidar registrant una ocupació superior a la de 2019. Així, l’ocupació d’aquest trimestre supera la del 2019 (77%).

La valoració respecte a la marxa del negoci i de l’ocupació supera el 7 sobre 10 i millora les valoracions respecte al trimestre anterior.

La clientela principal dels establiments hotelers de la comarca en els mesos de juliol, agost i setembre ha estat la de vacances (53% del total) i el principal mercat al Baix Llobregat ha estat el mercat internacional (52% del total). Respecte al tercer trimestre de l’any anterior creix el pes de l’estada per motius vacacionals i el turisme estranger.

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (39,5%); França (11,6%); Regne Unit (10,8%); Andalusia (4,8%) i Alemanya (3,8%).

La clientela procedent de Catalunya (+12,3 pp), Regne Unit (+6,7 pp) i Andalusia (+1 pp) és la que més ha crescut (en pes respecte al total de pernoctacions del trimestre) a la comarca respecte del mateix trimestre de l’any anterior. En canvi, la procedent de Madrid (-5,1 pp), València (-3,6 pp) o França (-1,8 pp) és la que més ha disminuït.      

La zona Centre és la que registra la major ocupació del trimestre (84%) i la Delta la tarifa més elevada (103 €). La Centre, també, és la zona que registra un major creixement respecte al tercer trimestre de 2021 (+37 punts). Els establiments de 3 estrelles són els que registren la major ocupació del trimestre (82%). Els de 4 estrelles són els que registren la tarifa més elevada (117 €). Els establiments de 3 estrelles són els que registren un major creixement de l’ocupació (+30 punts).

Creixement generalitzat de les places en oferta, turistes i pernoctacions realitzades. En el tercer trimestre de l’any s’obren, de mitjana, 10.441 places hoteleres a la comarca. Respecte al tercer trimestre de 2021, es registra un increment de les places (+7%, 665 places més). Per mesos, és el mes de setembre el que registra un major nombre de places hoteleres en oferta (10.477). Juliol és el mes que registra un major creixement respecte a 2021 (+10%).

On es registra un gran creixement respecte a 2021 és el nombre de turistes i pernoctacions realitzades al Baix Llobregat. Es registren 325.893 arribades als hotels de la comarca (+45% i 101.313 turistes més respecte de 2021) i 745.118 pernoctacions (+49% i 244.326 pernoctacions més).

Per mesos, és el mes d’agost, és el que registra un major nombre de turistes (120.509) i de pernoctacions (264.113). Juliol és el mes que registra un menor nombre de turistes (96.774) i setembre de pernoctacions (220.761).