SUBVENCIÓ A LA CONTRACTACIÓ PER A LES EMPRESES

Subvenció a la contractació Treball, Talent i Tecnologia

 

L’Ajuntament de Viladecans, amb el suport econòmic del programa Treball, Talent i Tecnologia, ha establert una línia d’ajuts a la contractació per a les empreses,en el marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” de la Diputació de Barcelona.

El ajuts aniran destinats a aquelles empreses que contractin persones participants del programa i que es trobin en situació d’atur o millora de feina.

Pressupost: 50.000€

Beneficiàries: Empreses de l’ Àrea Metropolitana de Barcelona del sector logístic i cadena de valor.

Més informació al link 

https://www.viladecans.cat/ca/subvencio-la-contractacio-ttt