SUBVENCIONS CCAM 2.022

Avui s'han presentat els incentius de la Generalitat.

Adjuntem enllaç DOGC.:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/dogc-subvencio-2022-a-2-06-22.pdf

Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

Les persones professionals autònomes que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

Tallers mecànics.

Serveis fotogràfics.

Copisteries i arts gràfiques.

Serveis de reparacions.

Tintoreria i bugaderies.

Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.

Bars, cafeteries i restaurants.

Serveis de menjar preparat i càtering.

Agències de viatges detallistes

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Adjuntem els arxius amb els programes 2,3 i 4

Compte que el programa 4 torna a ser per ordre d'entrada i fins a exhaurir pressupost, per tant si algun soci vol demanar que ho tingui tot preparat i vagi ràpid. La resta són per concurrència competitiva, per tant dins el termini establert

Enllaç PROGRAMA 2:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/programa-2-xarxa-associativa.pdf

 

Enllaç PROGRAMA 3:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/programa-3-transformacio-digital.pdf

Enllaç PROGRAMA 4:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/programa-4-locals-comercials.pdf

 

Presentació de les subvencions CCAM 2022

Vídeo de la presentació de les subvencions CCAM per a empreses i entitats dels sectors del comerç, serveis, artesania i moda per al 2022. Enllaç Video:

https://www.youtube.com/watch?v=YERQAq7KuxE