Publicat el rètol obligatori pels establiments d'oci nocturn informant als clients de la necessitat de presentar el certificat covid

El Departament de Salut ha publicat el rètol que és obligatori que es col·loqui a l’entrada de tots els establiments del sector de l’oci nocturn (bars musicals, discoteques, sales de ball i similars), en una zona ben visible, informant als clients de la necessitat de presentar a les persones designades per al control d’accés els certificats covid per accedir al seu interior.

A més, aquest rètol informa també als clients sobre la no conservació de les dades personals acreditades.

Descarrega’t el rètol aquí

L’obligatorietat de penjar aquest rètol l’estableix l’apartat 19.1 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que va entrar en vigor a les 00:00 hores del dia 8/10/2021, i que ha autoritzat l’obertura de l’oci nocturn a tot Catalunya.