Nova edició Programa 30 plus 2021-2022

Ens complau informar-vos de l’inici d’una nova edició del Programa 30 Plus.

El Programa 30 Plus, creat pel SOC i desenvolupat per l’Ajuntament de Viladecans, està destinat a la inserció laboral de 35 persones en situació d’atur, de 30 anys i més, amb prioritat les de més de 45 anys i atur de llarga durada, residents a Viladecans o Sant Climent de Llobregat.

Les persones seleccionades com a participants del programa per l’equip tècnic del programa, rebran acompanyament laboral, orientació personalitzada i formació adequada al lloc de treball. 

Els contractes han de tenir una durada mínima de 6 mesos a jornada completa o parcial (mai inferior a 20 hores setmanals).

La formació, finançada pel programa, és obligatòria i es podrà realitzar abans o durant el contracte. En el cas del període de formació i treball simultani no es podrà excedir de les 8 hores diàries.

Tindran preferència les empreses de Viladecans i de Sant Climent de Llobregat i aquelles que no hagin participat en el programa en els darrers 2 anys. Les empreses seleccionades per a participar en aquest programa podran ser beneficiàries d’una subvenció del salari mínim interprofessional durant un màxim de 9 mesos per jornada completa o la part proporcional per jornada parcial.

Els ajuts previstos en el programa són compatibles amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstos i amb les limitacions que estableix la normativa específica.

Període de contractació o fins a esgotar les 35 contractacions atorgades:

  • Contractes amb subvenció màxima de 9 mesos fins l’1/01/2022
  • Contractes de 6 mesos fins l’1/04/2022

Adjuntem fulletons informatius.

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/fulleto-informatiu-30-plus-2020-2021.pdf

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/fulleto-informatiu-30-plus-2020-2021.pdf

Per a més informació: Telèfon 936351804

30plus@viladecans.cat  https://www.viladecans.cat/es/30plus