Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària causada per la COVID-19

Et pots descarregar el Certificat en el següent enllaç:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/confinament-nocturn-certificat-autoresponsable-1.pdf