Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es modifiquen les restriccions i es tornen a imitar els horaris de les activitats.

Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es modifica la Resolució 2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

La previsió de vigència respecte de les darreres mesures adoptades en la Resolució SLT/2147/2021, precitada, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, en data 13 de juliol de 2021, ha emès nou informe preceptiu justificatiu de l'adopció de les mesures urgents per fer front al risc de brots de COVID-19. Aquest informe, que preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a proposta de la mateixa Agència, posa de manifest que a Catalunya actualment hi ha una transmissió comunitària creixent, no controlada i sostinguda a totes les regions sanitàries.

Les dades d'incidència acumulada (IA) per data diagnòstic indiquen que la incidència de casos ha crescut amb un augment exponencial durant els últims 14 dies. Pel que fa als grups d'edat, tots els grups presenten un augment de casos durant els últims 7 dies, destacant l'explosió de casos en la franja 15-29 anys, que és 7 vegades més alt que fa 3 setmanes i que està relacionada amb els brots massius a l'àmbit social detectats durant les últimes setmanes. També experimenten un increment preocupant els casos en la franja 30-39 anys, en una setmana. Respecte a les dades de seqüenciació del SARS-CoV-2, s'ha de destacar l'augment en les darreres setmanes de la presència de la variant Delta, que és més transmissible i representa actualment a Catalunya la causa de més del 40% dels contagis. Actualment l'Rt de Catalunya es manté per sobre d'1 des de fa 22 dies i des del 4 de juliol presenta una tendència decreixent. Pel que fa a la situació assistencial, l'informe indica un creixement progressiu de la pressió sobre tots els nivells assistencials. Augmenten els casos sospitosos a l'Atenció Primària i als hospitals i el percentatge d'urgències COVID-19, respecte la setmana anterior, als hospitals i als CUAP.

En els equips d'atenció primària és on l'impacte és més evident, amb un creixement de l'activitat COVID-19 que en el darrer mes ha passat del 6% al 25%. L'ocupació COVID als hospitals augmenta tant en llits de crítics com en general situant-se en unes xifres superiors a les del mateix període de l'any passat. Aquesta darrera setmana s'ha observat afectació en persones amb la pauta completa de vacunació, que han requerit hospitalització tant convencional com crítica, i un augment en el nombre de professionals en situació d'incapacitat temporal per simptomatologia compatible amb COVID-19.

Aquestes dades, que des de l'informe de 7 de juliol de 2021, modificat el 8 de juliol, mostren un empitjorament creixent de la situació a nivell epidemiològic, en totes les franges d'edat, i un increment de l'afectació en l'activitat sanitària, en tots els nivells assistencials, ens situen clarament en un context de cinquena onada pandèmica, i justifiquen, sense demora, una revisió a l'alça de les mesures restrictives establertes en la Resolució vigent, per intentar revertir la corba ascendent de contagis, i reforçar les mesures no farmacològiques per al control de la transmissió del virus dirigides a limitar els contactes socials fora de la bombolla de convivència, tant en àmbits públics com privats, tot atenent als principis de necessitat i de proporcionalitat i de menor afectació als drets de les persones.

D'acord amb l'estat de situació descrit en l'informe de 13 de juliol de 2021, mitjançant aquesta Resolució es modifiquen les mesures previstes en la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, en el sentit de tornar a aplicar restriccions que havien estat presents en períodes anteriors i que s'havien mostrat efectives per a l'objectiu de frenar l'increment de transmissió comunitària de la infecció, i de revertir determinades mesures liberalitzadores adoptades en les darreres resolucions, especialment en l'àmbit social, que se situa en l'origen de la majoria de brots massius recentment caracteritzats, però també familiar.

Resum general

  • ·        Llevat que es tracti de convivents, el nombre màxim de persones que es poden concentrar en les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social serà de 10 persones.
  • ·        Es reverteix l'avançament que es va fer amb ocasió de la reobertura de l'oci nocturn permetent el ball amb mascareta en les activitats recreatives musicals i en les activitats populars i tradicionals (Resolució SLT/1934/2020, de 18 de juny) i que la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, va estendre a les activitats culturals d'arts escèniques de caràcter musical, que, fins a la seva entrada en vigor, només es podien organitzar amb el públic en seients preassignats, i va permetre en salons de banquets, de manera que a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Resolució no es permet ballar per l'especial risc que s'associa a aquesta activitat que no permet respectar la distància mínima de seguretat, i les activitats esmentades s'han de dur a terme asseguts.
  • ·        Així mateix, s'avança l'horari màxim de tancament de totes les activitats que s'allarguen més enllà de les 22.00 hores, el qual s'estableix a les 00.30 hores, també amb l'objectiu de limitar les possibilitats d'interacció social i amb elles el risc de transmissió del virus.
  • ·        Se suprimeix la possibilitat de consum d'aliments i begudes en grup en espais públics habilitats (àrees de lleure, de descans, pícnics i similars).
  • ·        A nivell de recomanacions dirigides a l'Administració competent es recomana la limitació de l'accés a espais públics on es puguin produir concentracions de persones, entre les 0.30 hores i les 6 hores (parcs, platges, i altres espais similars).
  • ·        Finalment, es recorda que la previsió establerta en diversos apartats de la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, limitant l'aforament màxim autoritzat per a determinades activitats s'ha d'aplicar garantint, com a norma general i excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu, tant en espais tancats com a l'aire, una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, com estableix la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, que en aquesta mesura no ha estat desplaçada.