RESUM D'AJUTS I RESTRICCIONS VIGENTS ESP_CAT 2020-2021 a 27/03/21

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/resum-ajuts-vigents-270321.pdf

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/resum-restriccions-esp-cat-2020-2021-a-27-03-21.pdf