INFOGRAFIA PRORROGA DE MESURES CONTRA LA COVID-19 A CATALUNYA DEL 29 DE MARÇ FINS ELS 9 D'ABRIL

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/mesures/29-marc/