Mesures proposades pel Sector al Conseller d'Empresa i Coneixement, HC Ramon Tremosa

El sector de l’hostaleria i la restauració de Catalunya representat per la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LLEIDA, la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA, la FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME (FIHRT), l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS D’HOSTALERIA DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA (AEHT) i el GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA, han mantingut avui dilluns una videoconferència amb  l’Honorable Sr. Ramon Tremosa i Balcells, Conseller d'Empresa i Coneixement, el Sr.   Jordi Cabrafiga i Macias, Secretari general d'Empresa i Coneixement i la Sra.   Montserrat Vilalta Cambra, Directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, a qui han fet diverses propostes i demandes

Temes principals:

 1. Àmbit municipal :

Vist que l’amplia majoria de municipis de Catalunya no ha adoptat un pla de suport al sector durant aquest any, demanem al Govern de la Generalitat que recomani i faciliti eines i suport als ens locals per tal que exonerin de pagament dels impostos municipals que graven al sector de l’hostaleria i la restauració, en els propers exercicis, com són l’Impost sobre les Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI), la taxa de recollida d’escombraries, la taxa d’ocupació de la via pública, l’aigua (només pagar la consumida), el clavegueram, els guals i qualsevol altra taxa o impost de competència local o municipal. No hi ha que oblidar que la Generalitat va injectar 120 milions d'euros addicionals als ajuntaments per la pandèmia (20 milions el 2020, 50 milions el primer trimestre del 2021 i la resta durant el que quedi d'any).

 1. Ajuda econòmica directa a les empreses del sector turístic i de la restauració:

Des del març 2020 fins avui, cap Administració ha ofert un pla de suport consistent i que compensi les restriccions dels nostres negocis.

Les empreses dels sectors turístic i de la restauració és evident que son de les més afectades per aquesta situació, i es troben en una situació econòmica molt vulnerable, amb moltes dificultats per tirar endavant els seus negocis. Les dades recollides per les cinc entitats que representen la pràctica totalitat del sector, ens mostren que les empreses es troben en una facturació mitjana del quart trimestre de 2020 prop d’un 90% menys respecte el mateix període del 2019. A més, ja tenim ara mateix més d’un 15% d’empreses que tancaran per sempre els seus establiments, ja que no poden aguantar més aquesta situació. Ho venim expressant des de l’inici, i no s’ha emprès cap acció sòlida en aquest sentit des de la Generalitat.

Per tant, necessitem que des del Govern de la Generalitat es treballi per canalitzar els ajuts a les empreses del sector de l’hostaleria, en manera de suport econòmic. Si no es prenen aquestes decisions ja, no podrem afrontar els propers pagaments d’impostos, nòmines, Seguretat Social, lloguers, proveïdors, etc.. LA FRASE DEL SECTOR ARA, ÉS QUE JA NO TENIM COIXÍ. Portem 10 mesos a pèrdues; ens consta que a les Administracions se’ls han donat possibilitat d’endeutament. Si és així, per quin motiu deixen caure un sector amb el pes econòmic que tenim al PIB nacional?

 1. Proposta en positiu:

Considerant que tenim tot l’hivern i part de la primavera per davant, fins que no s’arribi a un estadi en el que puguem determinar que ja no tornarem a restriccions més dures, i que aquest període és molt de temps per tenir-nos tancats sense ajuts efectius, pensem que hem de fer propostes que garanteixin el nostre sector com espais segurs per poder treballar amb les millors condicions i poder començar a estabilitzar econòmicament les empreses que hagin pogut aguantar fins ara.

A més de les mesures proposades, el sector de l’hostaleria i la restauració considerem que l’Administració ha de començar a treballar amb el concepte de passaport sanitari per garantir una mobilitat i un turisme segur. Hem estat parlant amb professionals sanitaris que avalen aquest sistema.

Lligada a aquesta proposta demanem que s’agilitzi el sistema de proves antígens i PCR, perquè aquestes es puguin dur a terme d’una forma fàcil, periòdicament i amb un cost reduït.

Demanem poder vacunar als nostres professionals prioritàriament, per poder oferir aquests entorns segurs a la ciutadania.

 1. Condicions treball:

Amb les restriccions actuals i la manca de compensacions, no està garantida la viabilitat de les empreses. Hem de poder treballar fins a les 11h de la nit, amb les limitacions de distàncies a l’interior, ús de mascareta, etc., el més aviat possible.

 1. Mobilitat:

Les mesures restrictives que ha implantat el Govern de la Generalitat pel que fa a la mobilitat són de caràcter general, sense tenir en compte, les diferències entre territoris.

Considerem que en poblacions mitjanes i petites, amb poca població, la mobilitat hauria de ser comarcal i no municipal, ja que, amb general no disposen dels serveis bàsics essencials. Tampoc els establiments d’hostaleria es poden abastir de possibles clients de l’entorn, fet que fa inviable l’obertura dels mateixos.   

És evident que l’esquí no suposa una activitat de risc, i allotjar-se a un hotel o allotjament rural o bungalow tampoc.  Per què no podem facilitar la mobilitat als clients que tinguin feta una reserva a un establiment turístic d’una zona d’esquí o de muntanya?

A mesura que avancin les vacunacions i amb el suport del passaport, guanyarem seguretat per recuperar la mobilitat més aviat, i amb aquesta avançarem la confiança general de la societat amb solidesa.

Tanmateix, hem manifestat al Conseller la nostra preocupació per altres aspectes que ens afecten, i que en alguns casos, surten de la competència del seu Departament i de la generalitat, però que no per aquest motius, han de ser obviats.

 1. Negociació i seguiment amb el Govern d’Espanya amb els següents temes:

 

 1. Garantir els ERTOS fins al desembre 2021, i que es millorin; més  flexibilitat i reduir els costos. La possible nova pròrroga fins 31 de maig de 2021 serà insuficient.
 2. Reactivar els ajuts dels autònoms de les nostres activitats, com en la situació de l’anterior Estat d’Alarma. La possibilitat d’obrir l’establiment en franges horàries o restriccions de mobilitat fan poc viable l’activitat, raó per la quals aquest Ajut és més necessari que mai.
 3. Suspensió dels costos fixes de contractació de potència elèctrica.  
 4. Pel que fa els ICOs: baixada dels tipus d’interès o s’anul·lin. A hores d’ara els Bancs encara diuen desconèixer cóm allargar el termini o la carència. El Govern d’Espanya va aprovar al novembre que els autònoms i empreses que van sol·licitar un dels crèdits ICO posats en marxa per la crisi sanitària podien, fins al 15 de maig de 2021, demanar que s'allargués el termini per a pagar tres anys més, fins a un màxim de vuit (el topall fins ara era de cinc). A més, també poden demanar que la carència passi de 12 a 24 mesos com a màxim.
 5. Reducció de l’IVA i altres impostos indirectes durant el 2021.
 6. Programa de bons turístics perquè la gent pugui viatjar.

 

 1. Es modifiquin els terminis de pagament dels ICF i es baixin els tipus d’interès o s’anul·lin.

 

 1. S’ha de promoure entre les diferents Administracions que ara no és hora de pressionar amb inspeccions i sancions rutinàries, que no tenen a veure amb la pandèmia. Sembla increïble, però s’estan intensificant les inspeccions rutinàries.

 

 1. Moratòria de la puja de la taxa turística pel 2022, perquè les dades ja ens diuen que la recuperació econòmica no serà fins el 2022.

 

 1. Començar a pensar amb un Pla Post-Covid-19 per tal reactivar les empreses del sector turístic i potenciar la digitalització.

 

Amb el tema dels ERTO’s en concret, hem demanat a l’Honorable Conseller Sr. Ramon Tremosa, que contacti amb el seu homònim de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Hble. Sr.   Chakir El Homrani Lesfar, com a Departament Instructor dels expedients d’ERTO a Catalunya i autoritat laboral, amb la finalitat d’intentar buscar una solució per a que els expedients d’ERTO puguin ser tramitats, mentre durin les restriccions, com a impediment, ja que tot i no està suspesa l’activitat, existeixen impediments reals i contrastats per treballar, que és el que voldríem.

També tal i com s’ha mencionat a la reunió una reflexió sobre l’entramat Associatiu del nostre sector, sustentat majoritàriament  per quotes empresarials. Pensem que estem fent una bona tasca, de suport real i directe al sector, i també a la Societat en general. Ajudar a l’entramat associatiu és també ajudar a les empreses i per extensió a la societat.  Hem demanat doncs al Conseller que considerin una línia d’ajuts per a les entitats associatives, siguin del sector que siguin.

Finalment,  que des del hem sol·licitat al Departament d’Empresa i Coneixement que traslladin totes aquestes propostes i demandes a la resta dels departaments que formen el Govern de la Generalitat i que puguem programar reunions periòdiques amb la Conselleria i amb el Govern. Es absurd que el Sector més afectat no es reuneixi amb el Govern des de l’11 de novembre de 2020.