Formació prioritària per a treballadors/es que es trobin en ERTO

 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) va publicar Divendres 27.11 l'Ordre del Ministeri de Treball que dóna prioritat d'accés a la formació als treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació, tant si estan en procediments per causes tècniques, organitzatives, tècniques o de producció (ETOP) com per força major.

 

QUI SE'N POT BENEFICIAR

L'Ordre, que ha entrat en vigor el dia 28.11, desenvolupa un dels punts del decret que va prorrogar els ERTO fins al 31 de gener de 2021 en el qual s'establia que els treballadors que es trobin en situació de suspensió de contracte o de reducció de jornada com a conseqüència d'un ERTE tindrien la consideració de col·lectiu prioritari per a l'accés a les iniciatives de formació del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

Per això, l'Ordre adapta i flexibilitza la regulació de les diferents iniciatives de formació professional per a l'ocupació, tant respecte de l'oferta formativa de les Administracions Públiques per a treballadors ocupats i aturats, com respecte de la formació programada per les empreses per a les seves plantilles, amb l'objectiu de permetre i fomentar la participació en les mateixes dels treballadors en ERTO.

D'aquesta manera, els treballadors en ERTO podran accedir a les iniciatives de formació que programin les seves empreses, i a l'oferta formativa per a ocupats, podent participar en qualsevol programa de formació, amb independència del tipus i àmbit sectorial d'aquest.

En aquest cas, els treballadors en ERTO no tindran la consideració d'aturats a l'efecte del límit de participació establert en mantenir vigent la seva relació laboral amb l'empresa, encara que es trobin en situació de suspensió de contracte de treball o de reducció de jornada.

En tercer lloc, els treballadors en ERTE podran també participar en l'oferta formativa per a aturats i no computaran com ocupats a l'efecte dels límits de participació establerts en aquesta mena d'iniciatives.

AJUDA TRANSPORTS PÚBLICS

1,5 euros al dia d'ajuda per desplaçament en transports públics


Treball també ha aprofitat aquesta Ordre per a adequar alguns aspectes de la normativa de formació com el referit a les despeses en transport públic dels aturats que han de desplaçar-se per a participar en cursos formatius.

En aquest sentit, l'Ordre estableix que els aturats que utilitzin la xarxa de transports públics urbans per a assistir a la formació tindran dret a percebre una ajuda de 1,5 euros per dia d'assistència al curs de formació.

En el cas que sigui precisa la utilització d'un altre transport públic per al desplaçament, l'Administració Pública competent per a l'abonament de l'ajuda determinarà la manera d'accés, la seva quantia i sistema de justificació.